طراحی داخلی خانه – از شروع تا انتها


طراحی داخلی خانه – از شروع تا انتها

طراحی داخلی خانه شامل طراحی پلان ، طراحی داخلی و نورپردازی می باشد. در این نوع طراحی در صورتی که نیاز به بازسازی منزل باشد، ابتدا پلان مورد نظر اصلاح می شود و در صورت تایید، مرحله طراحی داخلی آغاز می شود. درطراحی داخلی ابتدا نیازهای شما بررسی می شوند و با توجه به شرایط موجود طرح مورد نظر طبق اصول معماری انجام می پذیرد. برای برآورد هزینه نیز می بایست فضای شما بازدید شده و شما یک دید کلی نسبت به فضای جدید خود پیدا کنید.