طراحی داخلی – شروع تا اجرا


در گذشته ای نه چندان دور قبل از بوجود آمدن مفهوم طراحی داخلی، فضاهای داخلی قسمتی از تولید ساختمان محسوب می شد. با ورود مفاهیم جدیدتری همچون استفاده بهینه از فضا، شاخه ای به نام معماری داخلی شکل گرفت.  معماری داخلی با در نظر گرفتن فضاهای داخلی خود به شاخه های تخصصی تری همانند طراحی داخلی تقسیم شد. زندگی مدرن، تقاضا برای فضاهای بهینه تر، رشد روز افزون متریال های مدرن، و … همه و همه باعث بوجود آمدن مفهومی به نام طراحی دکوراسیون داخلی شد. طراحی دکوراسیون داخلی با تکیه بر زندگی افراد، روحیات، میزان فضای موجود، و دیگر ابعاد با هدف راحتی افراد شکل گرفت.

معماری از گذشته در زندگی ایرانیان وجود داشته است که این را می توان در بناهای تاریخی به وضوح دید. اما این علم با نگرشی نوین  در قرن 19 در جهان مطرح شد.

تعاریف متعددی برای طراحی داخلی وجود دارد اما تمامی تعاریف بیانگر این دو موضوع هستند: راحتی افراد با مدیریت فضاها، استفاده بهینه از فضا با حداقل منابع.

قبل از شروع به طراحی داخلی نیاز به مشاوره طراحی دارید، طراحی داخلی از طراحی چیدمان آغاز شده و شامل طراحی نورپردازی نیز می شود.

منبع: طراحی داخلی دکودات