Posts Tagged ‘دکوراسیون داخلی’


طراحی داخلی خانه – از شروع تا انتها

طراحی داخلی خانه شامل طراحی پلان ، طراحی داخلی و نورپردازی می باشد. در این نوع طراحی در صورتی که نیاز به بازسازی منزل باشد، ابتدا پلان مورد نظر اصلاح می شود و در صورت تایید، مرحله طراحی داخلی آغاز می شود. درطراحی داخلی ابتدا نیازهای شما بررسی می شوند و با توجه به […]


چه زمانی به طراحی داخلی نیازمندیم

چه زمانی به طراحی داخلی نیازمندیم؟ فضای زندگی ما بازتابی از شخصیت و نگرش ما نسبت به زندگی است. اگر فضای ما با نوع نگرش ما همسو نیست نیاز مند طراحی داخلی هستیم. اگر با فضای داخلی خانه خودمان ارتباط برقرار نمی کنیم، باز هم نیازمند طراحی داخلی هستیم. مواقعی که ما می بایست […]