راه های ساده برای طراحی داخلی منزل

در طراحی چیدمان برای شروع طراحی داخلی منزل لازم است که ابتدا فضا را خالی در نظر بگیریم همانگونه که می خواهیم بر روی کاغذ سفید متنی را بنویسیم. در ذهن خود تصور کنید با چیدمانی که در نظر دارید فضای داخلی شما چگونه خواهد شد. برخی چیدمان ها ساده، برخی خلاقانه و برخی پیچیده هستند ولی همه آنها با هدف راحتی شما می بایست انجام شوند. در زیر چندین راه ساده را برای داشتن یک طراحی چیدمان خوب پیشنهاد می کنیم.

  • اگر در چیدمان مشکلی دارید از مشاور کمک بگیرید: قبل از خرید هر گونه وسیله ای ابعاد آن را در نظر بگیرید. از متر اتسفاده کنید و از اینکه ابعادی را مغازه اندازه می گیرید خجالت نکشید. قبل از خرید پلان محل خود را همراه داشته باشید.
 
  • نوع کاربرد: ابتدا باید بدانید از فضا چه چیزی می خواهید . سپس مشخص کنید چند نفر از فضا قارا است استفاده کنند. سپس نوع مبلمان و میز ناهار خوری را انتخاب کنید.
 
  • نقطه مورد توجه (POV): یک نقطه کانونی در نظر بگیرید. نقطه کانونی می تواند هر محلی از منزل باشد. سپس چیدمان را به گونه ای انجام دهید که همگی به آن نقطه مورد نظر واقف باشند. اگر تلوزیون را نقطه کانونی خود قرار دادید بهترین فاصله مبلمان تا تلویزیون سه برابر صفحه تلویزیون است..
 
  • اولویت بندی کنید: برای استفاده بهینه از فضا اولویت بندی کنید. اولویت را از فضاهای بزرگتر برای اجزای بزرگتر انتخاب کنید.
 
  • آراستگی: چیدمان آراسته برای سبک کلاسیک مناسب می باشد. اگر می خواهید کمی به فضای خود تنوع ببخشید می توانید فضا را نا متقارن بچینید.
 
  • میزان عبور افراد را در نظر بگیرید: حد فاصل مبلمان را طوری در نظر بگیرید که افراد به راحتی بتوانند از میان آنها عبور کنند. عبور افراد در طراحی چیدمان بسیار مهم است.
 
  • متنوع باشید: در طراحی چیدمان از وسایل هم اندازه استفاده نکنید. برخی می بایست کوتاه و برخی بلند باشند. تصور کنید 2 تا دکور بلند را کنار یکدیگر قرار دهید.
 
  • از فضای بین مبلمان بهینه استفاده کنید: براحتی افرادی که از مبلمان استفاده می کنند را در نظر بگیرید. آنها به راحتی باید بتوانند چای و قهوه بخورند، به راحتی بشینند و بلند شوند و به راحتی با یکدیگر صحبت کنند. وسایل اضافی را در چیدمان حذف کنید.