دکوراسیون اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب

در طراحی داخلی دکوراسیون اتاق خواب, نیازها, امکانات و سلیقه های شما بالاترین اهمیت را دارد. امروزه در طراحی داخلی دکوراسیون اتاقها همانند کفپوش، پرده، کاغذ دیواری، رنگ اتاق خواب، نورپردازی و … حق انتخاب بیشماری وجود دارد. در طراحی دکوراسیون اتاق خواب راحتی مهمترین اصلی است که باید رعایت کرد، این اصل می بایست در طراحی اتاق کودک و هم در دکوراسیون اتاق خواب بزرگسالان رعایت شود. رنگ اتاق خواب نیز عامل مهمی در دکوراسون اتاق خواب دارد. به گونه ای که امروزه با توجه به تنوع نوع رنگ اتاق خواب، دست طراحان برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب بسیار بازتر از قبل است. در انتخاب رنگ اتاق خواب ابتدا می بایست مشخص شود که اتاق مورد نظر چه کاربری دارد. انتخاب رنگ اتاق خواب می تواند با توجه به شخصیت استفاده کننده از آن انتخاب شود و خیلی موارد دیگر که تعیین کننده رنگ اتاق خواب هستند اصول اولیه دکوراسیون اتاق خواب را تشکیل می دهند. حتی امروزه از علم فنگ شوی نیز در انتخاب رنگ اتاق خواب استفاده می شود.

دکوراسیون داخلی مغازه
دکوراسیون داخلی مغازه

جستجو برای فضا در خانه باعث شده است که برای دکوراسیون اتاق خواب شرح وظایف تازه ای تعریف شود. امروزه اتاق خواب فقط خوابگاه نیست، بلکه بیشتر مکانی است امن و راحت برای تماشای تلویزیون و پرداختن به کار و سرگرمی. در دکوراسیون اتاق خواب عناصر طراحی و مبلمان باید با توجه به راحتی جسمی و روانی شما انتخاب شود و این راحتی از اتاق خواب آغاز می شود. دکوراسیون اتاق خواب باید به گونه ای طراحی شود که اصول مشترک اولیه آن همانند سکوت، روشنایی کافی، تزیین اتاق خواب، چیدمان اتاق خواب، دکور اتاق خواب، رنگ اتاق خواب و چند اصول مهم دیگر هماهنگ با راحتی شما در آن رعایت شود.

در طراحی دکوراسیون مدرن, طراحی اتاق خواب نیز به گروه های کوچکتر و تخصصی تر تقسیم می شوند که گاهی برای طراحی آن ها نیاز به تخصص هایی فراتر از یک طراح ساده است:

  • دکوراسیون اتاق نوزاد
  • دکوراسیون اتاق کودک
  • دکوراسیون اتاق نوجوانان
  • دکوراسیون اتاق خواب والدین
  • دکوراسیون اتاق خواب میهمانان