معماری داخلی

معماری داخلی

معماری فعالیتی است تجربی، ترکیبی از آفرینش، با هدف تجسم فضایی مناسب برای زیست انسان. معماری تجسم آرزو ها و نیازهای انسان می باشد. ازآنجایی که کلیه اجزای تشکیل دهنده زندگی با گذشت زمان تغییر می کنند، پس ناگذیر معماری هم هیچ گاه مطلق نبوده و با گذر زمان تغییر می کند. مراد از کلمه معماری و مفهوم معماری آفرینش چنان فضایی است که انسان حرکت زندگی را در فضای مورد پسندش احساس کند. زدگی همواره دستخوش تکنولوژی است و دایم در حال تغییر، پس معماری هم به همان سرعت در حال دگردیسی است. ما نسخه معماری بیست سال پیش را نمی توانیم در شرایط فعلی تجویز نماییم. در واقع معماری بازتاب صحیح زندگی بشر است، معماری آمیختن فن و هنر در چگونگی بازیابی و استفاده بهینه از فضاها و بالا بردن بازدهی زندگی است. معماری عبارت است از کاربرد زندگی در قالب فضاهای اهلی برای انسان.

یکی از مهمترین تجربیات انسان، یافتن و یا آفرینش محل زیست و مسکن بهتر برای خود است که این می تواند پایه ای برای تعریف معماری باشد بدین معنی که معماری، تجربه ای است با هدف بهینه سازی فضای زیست، شکل دادن به زندگی و آرزوهای انسان و نیازهای پیرامونی او. در باب تعریف معماری و نکته ای که پیش آمد یعنی یک تجربه در جریان می باشد. این بدین معناست هر آنچه به عنوان پدیده معماری که به وسیله معروف ترین و مشهور ترین معماران جهان آفریده شده است، پس از مدتی و بازنگری به آنها، با رنگ باختگی و کم اثر بودن آنها در ذهن خود مواجه می شویم. چرا که آنها پس از نقطه پایانی کار، در همان شکل مانده اند ، اما ذهن و روزگار ما تغییر یافته است و توقع و انتظار ما از معماری چیز دیگری شده است.

 

معماری داخلی

در گذشته دکوراسیون ، دکوراسیون داخلی ، معماری ، دکوراسیون منزل ، طراحی داخلی ، دکوراسیون خانه ، طراحی داخلی منزل ، طراحی دکوراسیون داخلی ، دکوراسیون پذیرایی ، دکوراسیون آشپزخانه ، دکوراسیون مغازه ، شهر سازی و بسیاری دیگر از فعالیتهای پیرامونی در کلمه معماری خلاصه می شد ، اما در حال حاضر معماری هم به زیر رشته های تخصصی زیادی تقسیم شده است. در این میان معماری داخلی(دکوراسیون داخلی) حرف اول را می زند. از آنجایی که در جامعه ما از لغت دکوراسیون داخلی بیشتر به جای معماری داخلی استفاده می شود ما هم از لغت دکوراسیون داخلی استفاده میکنیم.