طراحی داخلی آپارتمان

طراحی داخلی آپارتمان – کوچک و بزرگ

طراحی داخلی آپارتمان همانند دیگر فضاهای مسکونی بر اساس تلفیق سلیقه و نیازهای صاحبان آن از یک سو و علم معماری از سوی دیگر انجام می شود. آپارتمان ها بر اساس موقعیت زمین و شرایط اولیه که بر اساس آن پلان بعدی می شوند دارای محدودیتهایی هستند که در زمان طراحی داخلی می توان برخی از آنها را مرتفع نمود. به عنوان مثال بر اساس تعداد واحدی که در یک آپارتمان وجود دارد برخی از آنها ار روشنایی مناسبی برخوردار نیستند. به همین دلیل می توان در زمان طراحی به مقدار قابل توجهی این مشکل را مرتفع نمود.

طراحی داخلی آپارتمان
طراحی داخلی آپارتمان
 

در طراحی آپارتمان های کوچک به مراتب مراحل طراحی پیچیده تر خواهد بود چرا که محدودیتها بیشتر و استفاده بهینه از فضا کمی سخت تر خواهد بود. محل قرار گیری مبلمان، میز نهار خوری، محل قرار گیری تلویزیون نیز در فاز اولیه طراحی داخلی آپارتمان انجام می شود.

اولین مرحله در طراحی داخلی آپارتمان مشاوره برای شروع کار است. ابتدا شما باید بدانید با توجه به هزینه ای که قرار است انجام بدهید آیا به نتیجه دلخواه خواهید رسید و یا خیر؟! به همین منظور ابتدا با یک مشاور خوب مشورت نمایید.

دومین مرحله شروع فاز طاحی است : این فاز شامل دو مرحله طراحی پلان و طراحی داخلی است. در طراحی پلان چیدمان و محل قرار گیری اجزا به صورت دو بعدی مشخص می شود و در صورت تایید مرحله طراحی داخلی آغاز می شود. در فاز طراحی داخلی ، متریال ها ، نور پردازی و … به صورت سه بعدی نمایش داده می شوند. در این مرحله و قبل از شروع فاز اجرا شما می توانید نظرات و تغییرات احتمالی را اعمال نمایید.

سومین مرحله ، فاز تولید، نصب و اجرا است. در این مرحله تمامی المان های مورد نیاز به کارگاه های تولید سپرده می شود و مواردی که نیاز به نصب دارند به محل پروژه ارسال می شوند. شما می توانید طرح جدید ترین مبلمان، میز نهار خوری و … که با قیمت بالایی وارد ایران می شوند را با همان کیفیت ولی در ایران تولید نمایید.